liên hệ ngay!KDC Thái Sơn sắp hoàn thiện cơ sở hạ tầng !!

Ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh thị trường bất động sản giảm mạnh

Theo thống kê từ trang tin bất động sản tháng 7/2021 thị trường bất động sản suy giảm mạnh do ảnh hưởng bởi dịch Covid 19.

Thị trường bất động sản ảm đạm

Nhiều địa phương trên cả nước do chỉ thị 16 giản cách xã hội nên nguồn cung và cầu của thị trường bất động sản suy giảm mạnh do ảnh hưởng của dịch Covid 19. Lượng tin đăng giảm 22%, mức độ quan tâm của nhà đầu tư và người mua nhà giảm 12% so với tháng 6.2021.

Tại thị trường thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận sự suy giảm mạnh nhất do ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19 và giản cách xã hội kéo dài. Thị trường bất động sản tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận lượng tin đăng giảm trung bình 52% so với tháng 6.2021. Nhu cầu mua bất động sản giảm 33%. Trong tất cả các phân khúc trong thị trường bất động sản giảm từ 60 -70 %.

Tại Hà Nội thị trường duy trì mức ổn định của thị trường khá tốt, mức độ quan tâm chỉ giảm 8% và lượng tin đăng giảm 4%.

Leave a Reply