liên hệ ngay!KDC Thái Sơn sắp hoàn thiện cơ sở hạ tầng !!

UBND TP.HCM ban hành hệ số điều chỉnh giá đất mới tại một số khu vực.

UBND thành phố Hồ Chính Minh phê duyệt điều chỉnh hệ số giá đất mới tại một số dự án trên địa bàn thành phố.

Sẽ điều chỉnh hệ số giá đất mới dự án thông tuyến đường D3 thuộc phường 25 quận Bình Thạnh hệ số điều chỉnh giá đất ở từ 3,7270 đến 3,8502 đối với đất nông nghiệp sẽ là 50,6173.

Tại huyện Bình Chánh sẽ điều chỉnh hệ số giá đất dự án xây dựng tuyến đường kết nối với khu tái định Vĩnh Lộc B từ 8,821 đến 10,311.

Khu vực Nhà Bè dự án cống kiểm soát riều Mương Chuối trong dự án chống ngập do triều tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh có xét đến biến đổi khí hậu (giai đoạn 1) hệ số điều chỉnh giá từ 6,851 đến 7,542 đối với đất ở, còn đối với đát nông nghiệp sẽ từ 15,023 đến 19,769. Đối với dự án cống kiểm soát triều Phú Xuân hệ số điều chỉnh đất ở là 9,781 và đât nông nghiệp là 24,508 đến 29,923 Mức hỗ trợ chuyển đổi nghề, hỗ trợ đào tạo tìm kiếm việc làm cho cá nhân, hộ gia đình có đất nông nghiệp trực tiếp sản xuất nằm trong dự án khi nhà nước thu hồi là 3,5.

Nam Phong

Nhịp sống kinh tế

Leave a Reply